Navigasjon
 
 
 
Gå planken
   
 
Mannskap
 

Logg inn

 
 
Seilloftet
 

Støttespillere

john-dahle-reduced-logo
Grasrotandelen
Sandnes Sparebank
SR-Bank
A/S Norske Shell
Pronav
Sharp Stavanger
 
 
 

Organisering av gruppen

Gruppeting:
Gruppeledelsen, ledere og representanter fra troppene, roverlaget og foreldrelaget og alle medlemmer over 15 år danner gruppetinget. Gruppetinget er det øverste organet i gruppen. Gruppetinget er ansvarlig for gruppens ledelse og økonomi.

Gruppeledelsen:
Leder gruppens virksomhet mellom møtene i gruppetinget og består av gruppeleder og en eller flere assistenter. Gruppeledelsen ved 2. Sandnes Sjø består av Gruppeleder, Gruppeassistent økonomi, Gruppeassistent program, Gruppeassistent material, Gruppeassistent administrasjon og en representant fra foreldrelaget.

Gruppeleder:
Øverste leder for gruppeledelsen og gruppen.

Gruppeassistent Administrasjon:
Ansvarlig for ventelister, medlemsregister og administrasjon.

Gruppeassistent Material:
Ansvarlig for gruppens materiell, innkjøp og fordeling.

Gruppeassistent Program:
Ansvarlig for gruppens program. Organiserer speiderarbeid, leirer, turer og lignende.

Gruppeassistent Økonomi:
Holder orden på gruppens økonomi.

Foreldrelag:
Foreldrelaget er et utvalg av foreldre som er med og organiserer speiderarbeid, dugnad og innsamlinger

Havnesjef:
Ansvarlig for havn, slipp,  utleie av båtplasser og vedlikehold av havn.

Husansvarlig:
Ansvarlig for vedlikehold og ferdigstillelse av hus, utleie av hus og andre ting som angår speiderhuset.

Småbåtansvarlig:
Ansvarlig for vedlikehold og drift av småbåter.

Nordsjøansvarlig:
Ansvarlig for vedlikehold og koordinering av S/Y Nordsjø.

Småspeiderflokken ( 3. og 4. klasse):

flokk.jpgProgrammet i flokken er tilpasset aldersgruppen fra 8 år og oppover til 10 år. Speiderne i flokken kalles småspeidere eller ulvunger. Småspeiderflokken er delt inn i flere patruljer/kull. Flokken ledes av en flokkleder og flokkassistenter. 2. Sandnes Sjø har to flokker.

 

 

Speidertroppen :

tropp.jpgTroppen består av flere patruljer. Hver patrulje er en gruppe på seks til åtte speidere med en patruljefører og en patruljeassistent. Troppen ledes av en troppsleder. Til hjelp i arbeidet har denne en eller flere assistenter over 16 år. Speiderne i troppen er i alderen 10-11 til og med 16 år. Gruppen kan selv bestemme om troppen skal ha en eller to aldersinndelinger. Deles den i to, kalles de yngste stifinnere (5.-7. klasse) og de eldste vandrere (8.-10. klasse). Det finnes egne treningsprogram til disse aldersgruppene

 

Roverlaget:
rover.jpgRovering er et tilbud til speidere over 16 år, de fleste rovere er mellom 16 og 25 år. Programtilbudet retter seg først og fremst mot aldersgruppen 16 - 20 år. Laget ledes av en lagleder og assistenter som velges hvert år blant roverlagets medlemmer. Rovere har stemmerett og er valgbare i roverlaget ut det året de fyller 25 år. Medlemmer over denne alderen har talerett i alle saker.

 
 
 
Navigasjonsinstr.
 

Webkamera

 
 
Fra styrhuset
   
 
Drøsen ombord
 

nord2017

 

Speiderlogo

 

jamboree2019

 
 
Reklame