Menu:

Donasjon?

Ønsker du å støtte vårt arbeid tilknyttet AIS økonomisk ?29-11-2021 06:25:31

Grasrotandelen

Automatisk identifikasjonssystem (AIS) ble opprinnelig utviklet som et antikollisjonssystem for skipstrafikk, men identifikasjonssystemet er også et svært nyttig hjelpemiddel for plotting av skipstrafikken fra land.

I henhold til internasjonale krav skal bla. alle tankskip og passasjerfartøy i internasjonal fart være utstyrt med AIS pr. 1.1.2005. Mottakere på land fanger opp signaler som automatisk sendes fra fartøyene slik at trafikk ut til minimum 30 nautiske mil fra kysten kan plottes.

AIS er en transponder som kontinuerlig utveksler egne skips data med andre AIS fartøy innenfor VHF rekkevidde. Informasjon som sendes er bl.a. egen posisjon, kurs og fart, samt en rekke andre data for fartøyet.

Powered by Etomite CMS.