Utleie

Utskrift

Det koster å drive en sjøspeider gruppe!

Drift og vedlikehold av båter, hus og havn skal alle ha sitt, og for å få endene til å møtes drives det  utleie virksomhet av blant annet: