Navigasjon
 
 
 
Gå planken
   
 
Mannskap
 

Logg inn

 
 
Seilloftet
 

Støttespillere

john-dahle-reduced-logo
Grasrotandelen
Sandnes Sparebank
SR-Bank
A/S Norske Shell
Pronav
Sharp Stavanger
 
 
 

Havneregler

Havneregler for båthavna til 2. Sandnes Sjø
Sandnes: 20.01.09 (Nye havneregler fra 01.01.2013))  

 1. Alle leietakere er pliktige til å utstyre sine båter med brukbare fendere og disse skal være lagt ut når båten ligger i havnen. Minste antall er 2 fendere pr. side, men antall og dimisjon må avpasses etter båtens størrelse og hva godt sjømannskap tilsier. På uteliggere skal det brukes strekkavlastere i alle fortøyningene. Det skal ikke brukes sjakler i forbindelsen mellom fortøynings tau og uteligger.

 2. Hver båteier er plliktig til å holde det ryddig rundt egen båt. Unngå forsøpling og forurensing for ikke å volde skade og ulempe for andre. Olje og oljeholdig avfall skal ikke etterlates i havnen. Hvis dette blir gjordt vil den ansvarlige bli belastet for ryddeutgifter. Hensetting av privat båtutstyr skal ikke forekomme uten avtale med havneansvarlig eller husansvarlig.

 3. Den som volder skade på annens båt eller havneannlegg er selv ansvarlig for dette. Sjøspeideren har intet ansvar for eventuelle skader på båtene eller utstyr under slipping, eller i havnen. Båteier er selv ansvarlig for forsikring under slipping.

 4. Hver båteier pålegges for hvert år å rengjøre sin uteliggers flyteelement på sin styrbord side. Dette skal være gjordt innen 1. september hvert år.

 5. Alle båter skal være registrert og utstyrt med forskriftsmessige registreringsnummer og skal være ansvarsforsikret og kvittering for dette må kunne forevises på forlangende fra styre/havneansvarlig.

 6. Søndre del av molo området er aktivitetsområde for speiding og skal derfor være bilfritt. Det tillates ikke parkering på dette område.

 7. All framleie/utlån av båtplass utføres av havneansvarlig. Dersom båtplassen ikke disponeres til båt kan denne videreleies av havneansvarlig. Båteier er pliktig til å informere havneansvarlig dersom båtplassen ikke skal benyttes over 3 mnd.

 8. Båtene ligger på eget ansvar i forhold til Speideraktiviteter.

 9. Ved tilknytting til landstrøm skal godkjente ledninger og kontakter brukes. Minstekrav for kabel er H07RN-F 3x2.5mm2. Dette kravet kan forandres på kort varsel. Kabelen skal være i en lengde uten overganger og skal kobles direkte til godkjent landstrømsanlegg eller direkte i egnet apparat.

 10. Leiekontrakt: 1 år med automatisk forlengelse. 1 år gjensidig oppsigelse. Hvis Sjøspeideren trenger flere båtplasser er det 1 års oppsigelse etter ansiennitet.

 11. Mislighold av havneregler eller leie kan føre til umiddelbar bortvisning fra havna.

Orginal i PDF format: Havneregler for 2. Sandnes Sjø 2009 Havneregler for 2. Sandnes Sjø 2009 

 
 
 
Navigasjonsinstr.
 

Webkamera

 
 
Fra styrhuset
   
 
Reklame