Havnepriser

Utskrift

Havnepriser for båthavna til Sjøspeideren i Sandnes
Gjeldene i tidsrom 01.01.2012 - 31.12.2012. (Nye priser fra 01.01.2013)

Havneavgifter

Pr. meter kai-linje c/c utligger
Målene er senter / senter uteligger

Årsleie

Utliggere 6m

1.900,-

Utliggere 10m

2.400,-Skøyte kaier

10.000,-Båtplass i Dokken

5.000,-Strømboks

500,-

Strømpris pr. kWh Variabel


Månedsleie
Kortidsleie April - Oktober

1.500.-

Vinterleie November -  Mars

1.500,-

All kai bruk skal avtales med Havnesjef.
Slipp
Leie av slippen pr. periode

2.400,-

Korttidsleie

1.100,-


Orginal i PDF format:: Priser for havn 2009 Priser for havn 2012