Fyrlyktå

Utskrift

fyrlyktaaFyrlyktå - "Organ for Sjøspeiderne i Sandnes og Høyland"

Fyrlyktå har vært gruppens medlemsblad / gruppeavis fra starten av når Sjøpeiderne i Sandnes (og Høyland) ble splittet ut til egen speidergruppe "2. Sandnes speidergruppe" fra "5. Sandnes speidergruppe" i 1962. Bladet ble utgitt i varierende frekvens, og siden "med passende mellomrom".

Utgivelsene gir et godt innblikk i arbeidet som ble nedlagt av speidere og ledere gjennom de første årene til gruppen, samt mye av historien til S/Y Nordsjø og Sjøbadet slik vi kjenner det i dag.

Vi vil her prøve å samle skannede utgaver av utgivelsene fra det første som ble utgitt i 1962, til de siste som kom på slutten av 1990-tallet.