Navigasjon
 
 
 
Gå planken
   
 
Mannskap
 

Logg inn

 
 
Seilloftet
 

Støttespillere

john-dahle-reduced-logo
Grasrotandelen
Sandnes Sparebank
SR-Bank
A/S Norske Shell
Pronav
Sharp Stavanger
 
 
 

Historien til S/Y Nordsjø

Bygget i 1893 som losskøyte
Det var en vakker høstdag i 1893. Flasken klang mot skipssiden, og ble knust. Sakte gled det 37 fot lange eikeskroget ned slippen i Larvik. Verftseieren, den kjente skipskonstruktøren og skipsbyggeren Colin Archer, stod og betraktet sin siste nyskapning, der vannet gled til side for en ny losskøyte. Gudmor var Martha Tunge fra Rott, og hennes mann Enok, var det som sammen med Regenius Rott hadde bestilt den nye losskøyten. En mast hadde skøyta med storseil, fokk og toppseil og fikk navnet "MARTA". Snart skulle det hvitmalte skroget krysse deg fram i det værharde farvannet utenfor Rott. Mang en skute hadde forlist her, og mange var de båtene som hadde blitt hjulpet trygt i havn av losene på Rott. En god seilskøyte måtte de ha skulle de tjene til livets brød for den første som nådde fram med skøyta si fikk losingen og dermed fortjenesten. Skøyta svarte til forventningene og i årene som kom ga den god fortjeneste til eierene. I storm og stille lå skøyta ute og speidet etter fangst. Noen ganger var det bare så vidt de ombord klarte seg, men hver gang viste skøyta at det var en solid skapning Colin Archer hadde bygget.

Solgt i 1917 og ble brukt til fiske
Men tiden da losene nærmest sloss om å få lose en båt i havn sluttet da staten overtok losingen, og losstasjonen på Rott ble nedlagt i 1917. Losene flyttet inn til Tananger, og to av skøytene ble solgt, deriblant "MARTA". Peder Alvestad fra Bokn kjøpte båten og brukte den til fiskeskøyte. Dette var i 1917, men allerede i 1921 solgte han båten videre til Kristen Munkejord fra Vedavågen. Båten fikk installert maskin, og helt fram til 1956 brog båten på fiske under navnet "SIGRID". Båten ble i 1937 forlenget til 42 fot.

Sjøspeiderne overtar båten
Høsten 1959 ble den lille fiskeskøyta kjøpt av Sjøspeiderene i Sandnes for 4000,- kroner. Når Sjøspeiderene overtok båten stod det en 12 hesters Scania Lysekil ombord. Våren 1960 ble det gjort omfattende arbeid på båten. Styrehuset ble tatt av, all innvendig garnering fjernet og alle rundholtene skaffet.. Tegninger av den første redningsskøyta ble skaffet og ut fra disse ble rigg og seil konstruert. Seilene var ferdige juli samme år. Om vinteren ble det hogd eik til masteband på Osaland, og til kjølsvin gikk det med et helt tre. Samtidig gikk båten på slipp, den gamle trekjølen ble tatt av og den ca. 3,9 tonn tunge jernkjølen ble satt på. Senere ble det montert en Perkins 117 hesters dieselmotor. I 1989 ble det bygget 3 nye ruffer av Curtis Andersson og det ble samtidig laget et nytt eletrisk anlegg. 1992 ble det gamle roret skifte ut med et nytt som ble laget av Båtbygger Naustvik og båten ble rigget om med ny komplett seilgarderobe. 1994 begynte arbeidet med skroget og ny innredning. Om lag 65 meter med hud ble skiftet, 60% av spantene skiftet. I tillegg har båten fått en helt ny innredning med 10 køyer, i forhold til 12 som det var før. Den gamle danskebyssen ble fjernet og en ny "Dickenson" kokeapparat ble montert. Det er lagt opp trykkvann. Samtidig ble natene i dekket ble frest opp og det ble lagt i ny fugemasse. I tillegg ble det montert en Differensial-GPS ombord og mobiltelefon.

Kilde Fyrlykta nr.1/75

 
 
 
Reklame